Verkeersregels in Amerika

Rijden in Amerika is gemakkelijk. De meeste verkeersregels spreken voor zich en zijn heel herkenbaar. Hieronder noemen we wat zaken die de aandacht verdienen.

Rijstijl en rijbewijs

Amerikanen hebben een andere rijstijl als Europeanen. De omgangsvormen in het verkeer zijn veel vriendelijker, dan we in Europa gewend zijn. Waarschijnlijk zult u al snel ervaren dat u meer ontspannen met uw RV door Amerika kunt toeren, dan met uw personenauto in Nederland. U heeft voldoende aan een rijbewijs B, ook voor het besturen van een grote motorhome.

De weg vinden

Interstate highway

Alle doorgaande wegen hebben een nummer. Wegen die meerdere staten doorkruisen heten Interstates. Op een kaart vindt u het nummer van de weg. Door de nummers te volgen komt u eenvoudig op de plaats van bestemming. In veel steden zijn de straten genummerd. De nummering begint in het centrum van de stad en loopt op naar de buitenwijken.

Tom Tom

Met een navigatiesysteem is het nog veel eenvoudiger om de weg te vinden. Je moet natuurlijk wel een kaart van de VS in het systeem hebben, maar dan werkt het perfect en vind je moeiteloos campings, shopping malls en restaurants in de buurt.

Wegenatlas

Om de weg te kunnen vinden is een goede wegenatlas onmisbaar. RandMcNally heeft goede wegenatlassen. U koopt ze voor nog geen €20,- bij de betere boekenwinkels in Nederland of op internet.

Verkeersborden

Een bruikbare beschrijving van verkeersborden in Amerika en Canada vindt u op deze link
Klik hier voor afbeeldingen van Amerikaanse en Canadese verkeersborden.

Kruispunten

De verkeersregels wijken op sommige punten af van wat we in Europa gewend zijn. Zo mag u bij rood licht doorrijden om rechtsaf te slaan, zolang u het doorgaande verkeer niet hindert. Bij kruispunten zonder verkeerslichten staan op alle kruisende wegen stopborden. Degene die het eerst op de kruising aankwam, mag het eerst oversteken.

Verkeerslichten

traffic lights

Verkeerslichten hangen vaak midden boven de kruising, of staan aan de overzijde van de kruising en dit vereist enige gewenning. De verkeerslichten zijn wel veel eenvoudiger te zien dan we in Nederland gewend zijn. U hoeft niet over uw stuur te hangen om te zien of een hoog opgehangen verkeerslicht inmiddels van rood groen is geworden.

Het komt ook voor dat naar rechts afslaand verkeer door het rode licht mag rijden, als dit zonder gevaar en hinder kan. Het is natuurlijk goed om hierop bedacht te zijn.

Gebruik van de middenstrook

Op brede doorgaande wegen in veel steden is de middenstrook bestemd voor naar links afslaand verkeer naar de zijwegen van de hoofdweg. Desnoods kunt u hier stoppen totdat er ruimte is om de weg over te steken. De middenstrook wordt gebruikt voor afslaand verkeer uit beide rijrichtingen, u kunt er dus ook een tegenligger tegenkomen.

Keep your lane

In sommige delen van de VS (vooral de Oostkust) moet u op drukke snelwegen in uw rijstrook blijven (keep your lane) als u filerijdt. Het voordeel van deze regel is dat er minder ongelukken ontstaan en de doorstroming wordt bevorderd. U hoeft zich ook niet meer druk te maken over een andere rijstrook die schijnbaar sneller gaat.

Right lane must exit

De rechterrijstroken, op highways in stedelijke gebieden, zijn bestemd voor verkeer dat de weg wil verlaten bij de eerstvolgende afrit. U gebruikt de rechterrijstrook dus alleen als u de weg wilt verlaten! Afritten worden vaak aangegeven met nummers en ook de aansluiting op andere snelwegen worden vermeld.

carpool lane

Carpool lane

In de buurt van de grote steden is de linkerrijstrook van de highway vaak bestemd voor carpoolers. Als u met tenminste 2 personen in uw camper zit, kunt u hier gebruik van maken en vrolijk langs de file rijden. 
Carpool lanes worden duidelijk aangegeven. Ze heten ook wel diamond lanes (vanwege het symbool), HOV lanes (High Occupancy Vehicle) of transit lanes. (Zie de afbeelding links)
De rijstrook is gescheiden van het gewone verkeer. Er zijn openingen op regelmatige afstanden om invoegen en uitvoegen mogelijk te maken op de carpool lane.

Invoegen op de snelwegen

Anders dan u misschien in Europa gewend bent, is het in Amerika de gewoonte dat invoegend verkeer van een oprit de ruimte krijgt om in te voegen. U krijgt de ruimte, maar er wordt ook van u verwacht dat u, bijvoorbeeld een invoegende vrachtwagen, de ruimte geeft om in te voegen.

Schoolbussen

Als een schoolbus stilstaat en de lichten knipperen mag u hem nooit passeren, ook niet vanuit de andere richting. Er kunnen kinderen de weg oversteken! Schoolbussen zijn gemakkelijk herkenbaar aan hun gele kleur.