No Risk verzekering

No Risk verzekering 
De verhuurders handhaven bij de huur een eigen risico tot soms wel tot € 3 000,- per gebeurtenis.
Onze No Risk verzekering voorziet in een dekking van het eigen risico en een uitgebreidere dekking bij alle onheil. De No Risk is de ideale oplossing voor onze klanten, die liever geen eigen risico hebben bij de huur van een camper.

Schade aan de camper

No Risk verzekering bij de huur van een camper of motor

De No Risk verzekering is alleen beschikbaar voor klanten met een woonadres in Nederland, België of Duitsland.

Lees meer over de dekking en voorwaarden.

Premie No Risk verzekering (= afkoop eigen risico)

 

Camperreizen in Amerika en/of Canada met WAM dekking

Camperreizen buiten Amerika en/of Canada

Auto/motorreizen in Amerika en/of Canada

Auto/motorreizen buiten Amerika en/of Canada

Casco risico

€11

€7,50

€3,95

€3,95

Prijzen zijn per object per dag. 
De premie is exclusief 21% assurantiebelasting en poliskosten ad €3.50 per verzekering.

Let op: 

De No Risk verzekering loopt via een Nederlandse verzekeraar. De verhuurder van de camper staat hier buiten en houdt er bij onverhoopte schade geen rekening mee. Je betaalt bij schade dus aan de verhuurder en claimt de schade bij terugkeer in Nederland bij de Europeesche Verzekeringen.

Als je de No Risk verzekering hebt afgesloten, heb je geen aanvullende verzekeringen van de verhuurder nodig! 

Europeesche Verzekeringen

Folder over No Risk verzekering

Klik hier voor de folder

No Risk verzekering afsluiten?

Meld je voorkeur voor deze verzekering bij het aanvragen van een offerte. 
De premie voor de verzekering wordt dan in de offerte meeberekend. De verzekering is daarmee nog niet afgesloten! Bij het accepteren van de offerte moet je akkoord gaan met de slotverklaring van de Europeesche en hebben we je naam en voorletters, geboortedatum en volledige adres nodig.

Verzekeringskaart

Ik ga akkoord met digitale verstrekking van de verzekeringskaart die hoort bij de aangevraagde verzekering. De verzekeringskaart is hier te vinden.

Wat te doen bij schade?

Verzamel zoveel mogelijk gegevens (maak foto's, vraag een politierapport indien van toepassing, vraag een schadenota aan de verhuurder bij het inleveren van het voertuig).
Meld schade online https://www.europeesche.nl/schade-melden 
Voor vragen m.b.t. tot een schade stuurt u een e-mail naar: reisschade@europeesche.nl
Met klachten kun je terecht op https://www.europeesche.nl/klachtenregeling