Reizen met kinderen naar Zuid-Afrika

Nanaf 1 juni 2015 gelden andere visabepalingen voor minderjarigen reizend naar Zuid-Afrika.
Hieronder volgen de wijzigingen:

  • Ouders reizend met minderjarigen dienen in het bezit te zijn van een originele niet verkorte/volledige geboorte-akte of officieel kopie.
  •  Als een minderjarige reist met slechts één ouder, dient de ouder in het bezit te zijn van een originele niet verkorte/volledige geboorte-akte of officieel kopie. Er zal ook een volledige authorisatie van ouderlijke toestemming verleend moeten zijn welke uiterlijk 4 maanden voor reizen is uitgegeven (samen met kopie paspoort).  Of eventueel met een gerechtelijk bevel welke bevestigd dat de volledige wettelijke voogdij over de minderjarige officieel is bevestigd. 
  •  In het geval dat éen van de ouders is overleden, een overlijdensakte. 
  •  Bij het reizen met een volwassene, anders dan de ouder dient deze toestemming te hebben van beide ouders - met kopieën van de identificatie van de ouders of voogden. Hierbij hebben zij de volledige contactgegevens van de ouders / voogden nodig. Daarnaast hebben zij ook de contact gegevens nodig van de persoon welke de zorg gaat dragen over de minderjarigen. 
  • Bij het reizen van een minderjarige, zonder begeleiding zal een originele (niet verkorte) volledige geboorte-akte of officieel kopie moeten kunnen worden geproduceerd.  Hiernaast is ook toestemming van de ouder(s) of eventueel een gerechtelijk bevel, van volledige ouderlijke verantwoordelijkheden welke officieel is bevestigd. Daarnaast is ook een brief nodig van de persoon die de minderjarige in Zuid-Afrika opvangt,  met volledig adres en contact gegevens.
  • Bekijk hier het officiële document van de Zuid-Afrikaanse overheid.

Wij hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.